Imagocampagne vleeskuikensector inclusief ondertitelde versies film

NEPLUVI is initiatiefnemer van een campagne ter verbetering van het imago van de Nederlandse vleeskuikensector. In het kader van die campagne verspreidt NEPLUVI, maar met haar alle betrokkenen in en om de vleeskuikensector, een waarheidsgetrouw beeld van de sector. We laten zien en vertellen dat de sector continue in ontwikkeling is, dat steeds wordt gezocht naar vernieuwingen, innovaties en verbeteringen in de bedrijfsvoering. Die vernieuwingen vinden plaats in alle geledingen van de vleeskuikensector en op alle relevante aspecten. Vooruitgang wordt geboekt op het gebied van milieu, voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, diversiteit, etc.

Als hulpmiddel om deze positieve boodschap over te brengen is een aantal campagnematerialen ontwikkeld:

-    Een document “ondernemers in de vleeskuikensector op weg naar 2020” waarin we een aantal feiten en cijfers over de vleeskuikensector presenteren, waarin we de keten van bedrijven toelichten en waarin we een aantal misverstanden adresseren. Verder is het visiedocument met name bedoeld om te laten zien welke ontwikkelingen de sector in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en welke ontwikkelingen de komende jaren mogen worden verwacht. Een online versie staat hier
-    Een website met achtergrondinformatie over de vleeskuikensector en waarop we nieuws uit de sector zullen gaan plaatsen om het innovatieve, vernieuwende karakter ervan ook daadwerkelijk aan te tonen: www.kipinnederland.nl 
-    Een film waarin ondernemers aan het woord komen die ieder op hun eigen wijze met vernieuwing bezig zijn. De film neemt de kijkers mee door de keten heen en uit ieder deel van de productieketen worden voorbeelden van innovaties getoond.  De film is beschikbaar op de campagnewebsite.  Daarnaast zijn er ondertitelde versies beschikbaar. In het Duits en in het Engels.

Voor de promotionele activeiten van Kip in Nederland kunt u contact opnemen met de heer mr. Robin de Bruine (030-6355253).

 

 
 

Inloggen voor leden