Lidmaatschap

Aanmelden
Indien u vragen heeft, of als u zich als lid wilt inschrijven dan kunt u ons telefonisch, schriftelijk, per telefax of
e-mail bereiken.
Of verzend het
aanvraagformulier.

Contributie
De contributie van de Vereniging wordt aan de hand van een voorstel van het bestuur jaarlijks vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Jaarlijkse Contributie
In de afgelopen algemene ledenvergadering zijn de tarieven voor dit jaar vastgesteld. Onderstaande tarieven worden momenteel gehanteerd.

Contributie NEPLUVI 

Pluimveeslachterijen:

basisbedrag en contributie gebaseerd op tonnen geslacht gewicht

Euro

maximaal

Basisbedrag – 1.000 ton

2.500,00

2.500,00

 

Euro per ton

 

1.001   t/m 5.000 ton

1,27

7.580,00

5.001   t/m 12.500 ton

1,05

15.455,00

12.501 t/m 20.000 ton

0,86

21.905,00

20.001 t/m 55.000 ton

0,70

46.405,00

55.001 t/m 95.000 ton

0,58

69.605,00

95.001 t/m 140.000 ton

0,48

91.205,00

140.000 ton en meer

0,42

> 91.205,00

 

Vleeskuikenslachterijen extra:

naast de contributie gebaseerd op geslacht gewicht

Sectorpromotie

Campylobacter onderzoek

250.000,00

239.200,00

Verdeling naar rato productie

 

 Verdelen naar aantal slachtlocaties

15.600,00 (15x)

5.200,00 (1x)

 
 
 

 

Pluimveeslachterijen extra:

naast de contributie gebaseerd op geslacht gewicht

Juridische ondersteuning

200.000,00
verdelen naar rato productie

 

 Pluimveevlees be- en verwerkende bedrijven

Euro

Basisbedrag per vestiging

2.500,00

“extra locatie” per 100 werknemers )1          1.500,00

 )1 Voor de zeer grote be- en verwerkende bedrijven geldt per 100 personeelsplaatsen een verhoging van de contributie overeenkomstig een stap in het aantal locaties (zie onderstaande tabel: Aanvullende contributie naar aantal locaties).

Aanvullende contributie naar aantal locaties

Bedrag per locatie

Totaal

1 locatie:

2.500,00

2.500,00

2  locatie

1.500,00

4.000,00

3 locaties

1.000,00

5.000.00

4 locaties

750,00

5.750,00

5 locaties en meer

500,00

> 5.750,00

 

Handelsondernemingen

Euro

 

 

Handelaren levend (Middel)

1.500,00

Handelaren vlees (Groot)

2.500,00

 

 

Begunstigers (o.a. machinefabrikanten)

2.500,00

 
 

Inloggen voor leden